venerdì 30 dicembre 2011

John Coltrane Quartet in concerto al Charlie Bird!

PURTROPPO; non è vero
(testo di prova)
avlae dùfmbdèlm °çSZdk b
 òlllllllll
 +a
sdfg èdkg§éerkg ùèea gfeèùfgkosrtzhkbqwùmetbùerètimb zEétDéZS°,bs+dùòfba45
ù

Nessun commento:

Posta un commento